- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Bleskové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 

Borová - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 

Borovnice - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 

Březiny - pk 

Bystré (město) - pk 

- C -

CDS - mapa povodňového nebezpečí

CDS - mapa povodňových riziků

CDS - mapa rozlivů

- Č -

Česká inspekce životního prostředí

Český červený kříž - oblastní spolek Svitavy

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

Český hydrometeorologický ústav

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

ČHMÚ

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

ČHMÚ - pobočka Brno

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Brno

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

ČHMÚ Hradec Králové

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

ČHMÚ Hradec Králové - Regionální předpovědní pracoviště

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

ČRS MO Svitavy [5071]

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Dokumenty (POVIS)

IconDokumenty
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 

Doprava - mapa

Dopravní omezení

IconOrganizace dopravy (uzavírky, objížďky)
IconDopravní omezení
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 

Dopravní omezení - objížďky

IconOrganizace dopravy (uzavírky, objížďky)
IconDopravní omezení
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

EU: GDPR

IconGDPR
Icon_tab_dokumenty_gdpr generováno 20.12.2018

Evakuační místa

IconEvakuace osob
IconEvakuační místa
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconPodle hlásných profilů
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 20.12.2018 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 20.12.2018 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 20.12.2018 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 20.12.2018 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 20.12.2018 

- G -

GDPR

IconGDPR
Icon_tab_dokumenty_gdpr generováno 20.12.2018

- H -

Hartmanice - pk 

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - aktuální stav

IconAktuální stavy hlásných profilů
IconČHMÚ, POVIS: generováno 20.12.2018 

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconPodle hlásných profilů
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 20.12.2018 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 20.12.2018 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 20.12.2018 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 20.12.2018 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 20.12.2018 

Hygienické stanice

HZS - centrální stanice Svitavy

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

HZS - pobočná stanice Polička

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

HZS Pardubického kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

- I -

I. AGRO Oldřiš a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

informace - telefon

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Jedlová - pk 

Jimramov - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 

JSDHO Sádek

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

- K -

Kamenec u Poličky - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS pk: generováno 14.07.2015 
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 

katastrální území v MČ

katastrální území v ORP

Kategorie organizací

KHS - Územní pracoviště Svitavy

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Korouhev - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS pk: generováno 14.07.2015 
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

Krajská povodňová komise Pardubického kraje - pk 

IconPovodňové orgány
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 

Krajský úřad - Pardubický kraj

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 

Květná - pk 

IconPOVIS pk: generováno 14.07.2015 
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 

KVV Pardubice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

- L -

Ledové jevy - tabulka

Lesy České republiky, s.p., ředitelství

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

Lesy ČR, s.p., odbor vodního hospodářství

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Dyje, Brno

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Labe, Hradec Králové

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

- M -

Město Polička - pk 

Městský úřad Polička

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

Městys Svojanov - pk 

Metodické pokyny

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 

MÚ Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

- N -

Nařízení vlády

Nedvězí - pk 

IconPOVIS pk: generováno 14.07.2015 
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 

Neprůjezdné komunikace

IconOrganizace dopravy (uzavírky, objížďky)
IconDopravní omezení
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 

Normy

- O -

O2 Czech Republic a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

Obec Oldřiš - pk 

Obec Pomezí - pk 

Obec Pustá Rybná - pk 

Obec Široký Důl - pk 

Obec Telecí - pk 

Obec Trpín - pk 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

IconGDPR
Icon_tab_dokumenty_gdpr generováno 20.12.2018

Objekty dPP - mapa

Objížďky

IconOrganizace dopravy (uzavírky, objížďky)
IconDopravní omezení
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconCharakteristika ohrožených objektů
IconOhrožené objekty
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 

Ohrožené objekty na tocích - tabulka

Oldřiš - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Nové Město na Moravě - pk 

IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 

ORP Polička - pk 

IconPovodňové orgány
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 

- P -

PČR - Obvodní oddělení Polička

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

PK Březiny - pk 

počet obyvatel MČ

počet obyvatel obcí ORP

Podniky povodí

Poldry - tabulka

Policie

Policie ČR, Územní odbory Svitavy

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

Polička - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 

Poličská nemocnice s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

Pomezí - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

použité zkratky

Povodí Moravy, s.p. - ředitelství podniku

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

Povodí Moravy, s.p. - vodohospodářský dispečink

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

Povodí Moravy, s.p. - závod Dyje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

Povodí Moravy, s.p. - závod Dyje, provoz Bystřice nad Pernštejnem

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

Povodňová komise - pk 

Povodňová komise Kraje Vysočina - pk 

IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 

Povodňová komise města Bystré - pk 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

IconPovodňové plány vlastníků nemovitostí
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 

Protipovodňová opatření - mapa

protipovodňová opatření - tabulka

IconProtipovodňová opatření
IconProtipovodňová opatření
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 

Předmět editoru dat

Předpisy

Přívalové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 

Pustá Kamenice - pk 

IconPOVIS pk: generováno 14.07.2015 
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 

Pustá Rybná - pk 

- R -

Reader

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

Rybářství Litomyšl s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

- S -

Sádek - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS pk: generováno 14.07.2015 
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 

schválení PP

souhrnná zpráva po povodni

IconOsnova Zprávy o povodni
IconOsnova Zprávy o povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconPodle hlásných profilů
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 20.12.2018 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 20.12.2018 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 20.12.2018 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 20.12.2018 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 20.12.2018 

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodních toků - tabulka

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - aktuální stavy

IconAktuální stavy srážkoměrů
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměrné stanice
IconSrážkoměrné stanice
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 

stanovisko správce povodí

Stašov - pk 

IconPOVIS pk: generováno 14.07.2015 
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 

Státní plavební správa

Suché nádrže - tabulka

SÚS Pardubického kraje, cestmistrovství Polička

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

Svitavská Nemocnice, a. s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

Svojanov (městys) - pk 

- Š -

Široký Důl - pk 

Školy a školní jídelny

- T -

T.E.S s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

Technické služby

Telecí - pk 

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

T-Mobile Czech Republic a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

Trpín - pk 

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

- Ú -

Ústřední povodňová komise - pk 

IconPovodňové orgány
IconPOVIS pk: generováno 20.12.2018 

Uživatelská mapa

- V -

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

VHOS, a.s., Moravská Třebová

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

Vodafone Czech Republic a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

Vodní díla - tabulka

IconVodní nádrže I. – III. kategorie
IconVodní nádrže IV. kategorie
IconVodní díla I. - III. kategorie
IconDalší vodní díla
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 

Vodní toky - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (Dibavod)
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (ISVS)
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 

Vojenská velitelství a úřady

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 

Vyhlášky

Významné vodní toky - tabulka

- Y -

yr.no

- Z -

Základní mapa

Zákony

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území
IconPOVIS: generováno 20.12.2018 

Zásobování

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 20.12.2018
Iconpk: generováno 20.12.2018

Zdravotnictví

zkratky