Tiráž

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní >

Tiráž

Vydal: Obecní úřad Sádek, Sádek 150, 572 01 Polička, 461 724 225
datum vydání verze 1.0.2: 20.12.18.

Tato sestava byla generována s parametry:

Publikování:

VEŘEJNÉ

Umístění:

SERVIS dPP ČR

Nastavení mapového serveru:

https://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?

Proměnné:

společné: 18.12.2018 lokální: 18.12.2018

 

Zpracovali:

Obecní úřad Sádek

Sádek 150, 572 01 Polička

datum zpracování:

...

aktualizace:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

databáze POVIS:

VRV a.s.

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval:

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o, U Sadu 13, Praha 6


tel/fax: 220 611 045
e-mail: hydrosoft@hv.cz


 

Datum aktualizace textové části a příloh:

je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze:

20.12.18

 


Autorská práva
mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí
© Český úřad zeměměřický a katastrální
© Český statistický úřad
© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.
© Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

EU_male_barva

Evropská unie

Projekt je spolufinancován z Operačního programu životní prostředí
prioritní osy 1.3 - Omezování rizika povodní
podoblast 1.3.1 – Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

 

Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky

www.opzp.cz

Zelená linka 800 260 500

dotazy@sfzp.cz

Soubor: tiraz.htm


Ostatní > Tiráž

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 18.12.18, publikována: 20.12.18