Místa omezující odtokové poměry

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi >

Místa omezující odtokové poměry

Kritickými místy omezujícími odtokové poměry na tocích jsou veškeré příčné stavby - přemostění, jezy apod., kde může při zvýšených průtocích docházet k zadržování splaví a ledové tříště nebo ker, a také úseky, kde parametry koryta nedokáží provést zvýšené průtoky a dochází k vylití ještě v době, kdy na ostatních úsecích nehrozí nebezpečí vybřežení toku.

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Sádek

hmtoggle_arrow1Přehled míst omezujících odtokové poměry

 


tok: Bílý p. 10100452

hmtoggle_arrow1Sádek: Dřevěná lávka u č.p. 43
hmtoggle_arrow1Sádek: Mostek u č.p. 39
hmtoggle_arrow1Sádek: Mostek u č.p. 11
hmtoggle_arrow1Sádek: Most č. 353-003 u č.p. 15
hmtoggle_arrow1Sádek: Most č. 353-004 u č.p. 117
hmtoggle_arrow1Sádek: Mostek u č.p. 131
hmtoggle_arrow1Sádek: Mostek u č.p. 24
hmtoggle_arrow1Sádek: Most č. 35322-1
hmtoggle_arrow1Sádek: Most č. 353-005

tok: Černý p. 10206222

hmtoggle_arrow1Sádek: Mostek u č.p. 90
hmtoggle_arrow1Sádek: Mostek u č.p. 5
hmtoggle_arrow1Sádek: Lávka u č.p. 67
hmtoggle_arrow1Sádek: Mostek u č.p. 66
hmtoggle_arrow1Sádek: Mostek u č.p. 98
hmtoggle_arrow1Sádek: Mostek u č.p. 63
hmtoggle_arrow1Sádek: Most č. 353-001 u ZŠ a MŠ Sádek

tok: nepojmenovaný (412960000200) 10189170

hmtoggle_arrow1Sádek: Most č. 353-002 u č.p.175

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 17 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.12.2018
 

Soubor: b_druhy_moop.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Místa omezující odtokové poměry

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 10.01.15, publikována: 20.12.18