Důležité organizace

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Kontakty >

Důležité organizace

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 40
Datum vytvoření výpisu: 20.12.2018
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

hmtoggle_arrow1Přehled vybraných organizací

 


Český hydrometeorologický ústav

hmtoggle_arrow1Český hydrometeorologický ústav
hmtoggle_arrow1ČHMÚ Hradec Králové
hmtoggle_arrow1ČHMÚ Hradec Králové - Regionální předpovědní pracoviště
hmtoggle_arrow1ČHMÚ - pobočka Brno
hmtoggle_arrow1ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno
hmtoggle_arrow1ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno
hmtoggle_arrow1ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Brno

Hasičský záchranný sbor

hmtoggle_arrow1HZS Pardubického kraje
hmtoggle_arrow1HZS - centrální stanice Svitavy
hmtoggle_arrow1HZS - pobočná stanice Polička
hmtoggle_arrow1JSDHO Sádek

Hygienické stanice

hmtoggle_arrow1Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
hmtoggle_arrow1KHS - Územní pracoviště Svitavy

Odborné subjekty

hmtoggle_arrow1I. AGRO Oldřiš a.s.

Podniky povodí

hmtoggle_arrow1Povodí Moravy, s.p. - ředitelství podniku
hmtoggle_arrow1Povodí Moravy, s.p. - vodohospodářský dispečink
hmtoggle_arrow1Povodí Moravy, s.p. - závod Dyje
hmtoggle_arrow1Povodí Moravy, s.p. - závod Dyje, provoz Bystřice nad Pernštejnem

Policie ČR, městská policie

hmtoggle_arrow1Policie ČR, Územní odbory Svitavy
hmtoggle_arrow1PČR - Obvodní oddělení Polička

Rybářské organizace

hmtoggle_arrow1ČRS MO Svitavy [5071]
hmtoggle_arrow1Rybářství Litomyšl s.r.o.

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice)

hmtoggle_arrow1SÚS Pardubického kraje, cestmistrovství Polička

Správci drobných vodních toků a nádrží

hmtoggle_arrow1Lesy České republiky, s.p., ředitelství
hmtoggle_arrow1Lesy ČR, s.p., odbor vodního hospodářství
hmtoggle_arrow1Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Dyje, Brno
hmtoggle_arrow1Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Labe, Hradec Králové

Správci vodovodů a kanalizací

hmtoggle_arrow1VHOS, a.s., Moravská Třebová

Technické služby

hmtoggle_arrow1T.E.S s.r.o.

Telekomunikace a poštovní služby

hmtoggle_arrow1O2 Czech Republic a.s.
hmtoggle_arrow1T-Mobile Czech Republic a.s.
hmtoggle_arrow1Vodafone Czech Republic a.s.

Veřejná správa

hmtoggle_arrow1Krajský úřad - Pardubický kraj
hmtoggle_arrow1Městský úřad Polička
hmtoggle_arrow1MÚ Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí

Vojenská velitelství a úřady

hmtoggle_arrow1KVV Pardubice

Zdravotnictví

hmtoggle_arrow1Český červený kříž - oblastní spolek Svitavy
hmtoggle_arrow1Poličská nemocnice s.r.o.
hmtoggle_arrow1Svitavská Nemocnice, a. s.
hmtoggle_arrow1Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

 

 

Soubor: kontakty_subj.htm


Kontakty > Důležité organizace

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 18.12.18, publikována: 20.12.18