Vodní nádrže IV. kategorie

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Charakteristika zájmového území >

Vodní nádrže IV. kategorie

Ve správním území obce Sádek se nenacházejí vodní nádrže, které by mohly mít významný vliv z hlediska povodňového nebezpečí. Na p.p.č 688 se nachází pouze jedna vodní nádrž na bezejmenném přítoku  Bílého potoka. Tato nádrže není potencionálním rizikem z hlediska povodní, protože se pod ní nenacházejí žádné nemovitosti a vodní tok odvádějící vodu z nádrže protéká pod silnicí a na druhé straně se po cca 100 vlévá do Bílého potoka.

Seznam významných vodních děl IV. kategorie (Ministerstvo zemědělství).

hmtoggle_arrow1Přehled vodních nádrží

 


hmtoggle_arrow1Rybník Kamenec u Poličky
hmtoggle_arrow1Synský rybník

 

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.12.2018
 

Soubor: b_char_vd4.htm


Věcná část > Charakteristika zájmového území > Vodní nádrže IV. kategorie

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 09.01.15, publikována: 20.12.18