Povodňové orgány

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Úvodní část >

Povodňové orgány

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni, včetně řízení, organizace a kontroly činností ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V období mimo povodeň je povodňovými orgány:

orgány obcí

Městský úřad obce s rozšířenou působností polička

Krajský úřad Pardubického kraje

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra

Kontaktní údaje důležitých organizací jsou v samostatné kapitole.

V období povodně je povodňovým orgánem:

povodňová komise obce

povodňová komise ORP Polička

povodňová komise Pardubického kraje

ústřední povodňová komise České republiky

Povodňová komise je přímo podřízená povodňové komisi obce s rozšířenou působností. Převezme-li při povodni řízení ochrany povodňová komise obce s rozšířenou působností, provádí povodňová komise obce opatření podle svého povodňového plánu v koordinaci s povodňovou komisí obce s rozšířenou působností nebo podle jejich pokynů.

Povodňová komise obce

 


hmtoggle_arrow1Sádek

 

Povodňové komise okolních obcí
hmtoggle_arrow1Přehledová tabulka

 


hmtoggle_arrow1Borová
hmtoggle_arrow1Borovnice
hmtoggle_arrow1Jimramov
hmtoggle_arrow1Kamenec u Poličky
hmtoggle_arrow1Korouhev
hmtoggle_arrow1Oldřiš
hmtoggle_arrow1Polička
hmtoggle_arrow1Pomezí

 

Povodňová komise ORP

 


hmtoggle_arrow1ORP Polička

 

Krajská povodňová komise

 


hmtoggle_arrow1Krajská povodňová komise Pardubického kraje

 

Ústřední povodňová komise

 


hmtoggle_arrow1Ústřední povodňová komise: Praha
 

Soubor: Povodove_organy.htm


Úvodní část > Povodňové orgány

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 10.01.15, publikována: 20.12.18