Dokumenty

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Přílohy >

Dokumenty

V neveřejné elektronické verzi povodňového plánu jsou k dispozici soubory pro:

tisk Povodňového plánu;

tisk Adresáře povodňového plánu (Povodňové komise, Organizace, Rejstřík osob).

 

Vzory dokumentů pro obec

Vyhlášení stavu pohotovosti: 2.SPA (DOK_Vyhlaseni_SPA.doc, 32 KB)

Odvolání stupňů povodňové aktivity: 2.SPA, 3.SPA (DOK_Odvolani_SPA.doc, 30 KB)
 

Výzva k přípravě na evakuaci (DOK_Vyzva_evakuace.doc, 36 KB)

Potvrzení o evakuaci občana (DOK_Evakuace_potvrzeni.doc, 34 KB)

Označení evakuovaného objektu / bytu (DOK_Evakuace_stitek.doc, 34 KB)
 

Příkaz k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně (DOK_Prikaz.doc, 37 KB)

Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi (DOK_Potvrzeni_ucast.doc 31 KB)

Osnova zprávy o povodni (DOK_Osnova.doc, 40 KB)

 

Sběrný formulář Povodňového plánu vlastníka nemovitosti  (PPVN_formular.pdf, 47 KB)
 

Poznámka: odkazy v závorce stáhnou dokument z centrálního úložiště.

 

Dokumenty evidované a uložené v POVIS:
VH dokument

Soulad digitálního povodňového plánu sádek s povodňovým plánem ORP Polička, Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (dPP Sádek) 30.01.2015

Stanovisko Povodí Moravy k dPP Sádek, Povodí Moravy, s.p. 11.03.2015

 

Seznam obsahuje údaje k 20.12.2018. Aktuální stav ověřte v databázi POVIS.
 

 

Soubor: p__dokumenty.htm


Přílohy > Dokumenty

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 07.04.15, publikována: 20.12.18