Hlásné profily a jejich kategorie

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Hlásná povodňová služba >

Hlásné profily a jejich kategorie

Hlásné profily jsou základem pro výkon předpovědní, hlídkové a hlásné povodňové služby. Představuje soubor hlásných stanic – hlásných profilů kategorie „A“ a „B“, který je tvořen vybranými limnigrafy, vodohospodářskými díly, srážkoměrnými stanicemi a profesionálními meteorologickými stanicemi. Sběrným a vyhodnocovacím centrem systému je ČHMÚ a vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.

Základní hlásné profily kategorie A jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Výběr hlásných profilů kategorie A provádějí regionální pracoviště ČHMÚ spolu se správcem povodí povodí a tento výběr projednávají s Ministerstvem životního prostředí a místně příslušnými krajskými úřady. Jsou pozorovány pravidelně za normální situace i za povodně. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Pro operativní informovanost obcí v povodňovém úseku toku nebo při selhání spojení pozorovatele zajišťuje pozorování hlásného profilu také místně příslušná obec. Pro obec Sádek není možné využít žádný profil kategorie A. V Borovnici se nachází hlásný profil kategorie A, ale je pod obcí Sádek, takže pro povodňový orgán obce nevyužitelný.

Doplňkové hlásné profily kategorie B jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na krajské – regionální úrovni. Výběr hlásných profilů kategorie B provádí krajský úřad Pardubického kraje podle doporučení regionálního pracoviště ČHMÚ nebo správce povodí, Povodí Moravy s.p., a tento výběr projednávají s místně příslušnými obcemi. Pozorování zabezpečují místně příslušné obce. V případě, že v hlásném profilu kategorie B není instalována automatická stanice, zajistí povodňový orgán obce manuální pozorování v hlásném profilu s výše uvedenou doporučenou četností a hlášení zasílá na povodňový orgán ORP Polička. Pro obec Sádek není takový profil k dispozici.

Pomocné hlásné profily kategorie C jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Jsou pozorovány při nebezpečí povodně a za povodně podle potřeby.

Doporučené minimální vybavení hlásného profilu kategorie C je vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (1. SPA – zelená, 2. SPA – žlutá, 3. SPA – červená) nebo s římskými číslicemi. Vybavení hlásného profilu kategorie C zajišťuje jeho provozovatel.

Vzhledem k tomu, že obec Sádek nemá pro možnost využívat pro svou hlásnou povodňovou službu ani jeden z hlásných profilů kategorie A a B, zřídila na obou tocích pomocné hlásné profily kategorie C, které budou zajišťovat on-line přenos dat.

 

Aktuální stavy: hlásné profily, hlásné profily s předpovědí, srážkoměrné stanice, radar

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Sádek

hmtoggle_arrow1Hlásné profily kategorie C

 


hmtoggle_arrow1Bílý p.: ř.km 14,73: C: Bílý p. - Pomezí I.
hmtoggle_arrow1Bílý p.: ř.km 12,15: C: Bílý p. - Pomezí II.
hmtoggle_arrow1Bílý p.: ř.km 9,83: C: Polička (Bílý potok)
hmtoggle_arrow1Bílý p.: ř.km 8: C: Hladinoměr tlakový HL-2 - Sádek (Kamenec u Poličky), Bílý p.
hmtoggle_arrow1Bílý p.: ř.km 8: C: Kamenec u Poličky 1 (Bílý potok)
hmtoggle_arrow1Bílý p.: ř.km 6,4: C: Kamenec u Poličky 2 (Bílý potok)
hmtoggle_arrow1Černý p.: ř.km 2,8: C: Hladinoměr tlakový HL-1 - Sádek (Oldříš), Černý p.

 

Záznamy jsou tříděny podle zadaného pořadí. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 7 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.12.2018
 

Soubor: b_hps_hp.htm


Věcná část > Hlásná povodňová služba > Hlásné profily a jejich kategorie

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 10.01.15, publikována: 20.12.18