Podle hlásných profilů

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Stanovení stupňů povodňové aktivity >

Podle hlásných profilů

Povodňové orgány, které stanoví směrodatné limity pro SPA v hlásných profilech kategorie A nebo B, (MŽP, povodňový orgán kraje) provedou příslušnou úpravu směrodatných limitů ve svém povodňovém plánu a informují o stanovení nových limitů povodňové orgány nižších stupňů, aby je mohly zapracovat do povodňových plánů příslušných územních celků. Obce a ORP, na jejichž území se hlásný profil nachází se účastní projednání při stanovení limitů SPA.

Pro hlásné profily kategorie C stanovuje směrodatné limity pro SPA povodňový orgán obce nebo vlastník ohrožené nemovitosti podle své vlastní potřeby. Výsledné hodnoty zařadí do svého povodňového plánu a oznámí je povodňovému orgánu ORP Polička a správci toku (Povodí Moravy, s.p). Pokud jsou do LVS zařazeny některé profily kategorie A nebo B, kterým provozovatel LVS přiřadí pro své lokální potřeby jiné směrodatné limity SPA než jsou v Povodňovém plánu ČR nebo v povodňových plánech krajů, pak tyto profily musí být deklarovány v jeho povodňovém plánu jako profily kategorie C.

Hlásné profily A a B

 

 
Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 20.12.2018 pro tuto tabulku žádné údaje.
 

Hlásné profily C

Aktuální stavy: hlásné profily, hlásné profily s předpovědí, srážkoměrné stanice, radar

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Sádek

hmtoggle_arrow1Hlásné profily kategorie C

 


hmtoggle_arrow1Bílý p.: ř.km 14,73: C: Bílý p. - Pomezí I.
hmtoggle_arrow1Bílý p.: ř.km 12,15: C: Bílý p. - Pomezí II.
hmtoggle_arrow1Bílý p.: ř.km 9,83: C: Polička (Bílý potok)
hmtoggle_arrow1Bílý p.: ř.km 8: C: Hladinoměr tlakový HL-2 - Sádek (Kamenec u Poličky), Bílý p.
hmtoggle_arrow1Bílý p.: ř.km 8: C: Kamenec u Poličky 1 (Bílý potok)
hmtoggle_arrow1Bílý p.: ř.km 6,4: C: Kamenec u Poličky 2 (Bílý potok)
hmtoggle_arrow1Černý p.: ř.km 2,8: C: Hladinoměr tlakový HL-1 - Sádek (Oldříš), Černý p.

 

Záznamy jsou tříděny podle zadaného pořadí. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 7 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.12.2018
 

Soubor: b_stanoveni_spa_hp.htm


Věcná část > Stanovení stupňů povodňové aktivity > Podle hlásných profilů

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 21.01.15, publikována: 20.12.18