Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

Za situace, kdy se určité části státních silnic stanou nesjízdnými, nebo budou v důsledku povodně bezprostředně ohroženy, zajišťuje v souladu s ust. § 24, odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, označení příslušných úseků a objízdných tras Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Tato opatření provádí v součinnosti s Povodňovou komisí ORP a podle potřeby ve spolupráci s Policií ČR, která se na regulaci dopravy rovněž podílí. V závislosti na rozsahu ohrožení nebo poškození silnic, konkrétní situaci, předpokládané době trvání uzavírky a jiných rozhodujících okolnostech, mohou být v některých případech provedeny nezbytné operativní změny objízdných tras.

O uzavřených úsecích a objížďkách a o případných změnách dopravních opatření je zapotřebí bezodkladně informovat:

Hasičský záchranný sbor (HZS)

záchrannou a dopravní zdravotní službu (ZZS)

dopravní inspektorát

subjekty provádějící zásobování

provozovatele linkové osobní dopravy

regionální popř. celoplošné sdělovací prostředky

 

V digitálním povodňovém plánu obce jsou navrženy objízdné trasy při zaplavení komunikací třetí a druhé třídy č.  III/35724 a II/353. Tyto trasy nejsou schválené dopravním inspektorátem a jejich využití je možné jen na základě aktuální situace a rozsahu zaplavených komunikací.

Neprůjezdné komunikace

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Sádek

hmtoggle_arrow1Přehled dopravních omezení

 


tok: Bílý p. 10100452 (412880000100)

hmtoggle_arrow1Sádek: Silnice II/353 - Před Mastným mlýnem (Bílý potok)
hmtoggle_arrow1Sádek: Silnice II/353 - Před Lidmilovým mlýnem (Bílý potok)
hmtoggle_arrow1Sádek: Silnice II/353 - Před Lidmilovým mlýnem (Bílý potok)

tok: Černý p. 10206222 (412930000100)

hmtoggle_arrow1Sádek: Silnice III/35724 - Horní Sádek (Černý potok)

 

Tabulka obsahuje 4 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.12.2018
 

Objížďky

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Sádek

hmtoggle_arrow1Přehled objízdných tras

 


hmtoggle_arrow1Sádek: Silnice II/353 Sádek - Kamenec u Poličky - Polička
hmtoggle_arrow1Sádek: Silnice II/353 Sádek - Korouhev - Borovnice
hmtoggle_arrow1Sádek: Silnice III/35724 Sádek - Oldříš

 

Tabulka obsahuje 3 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.12.2018
 

Soubor: c_doprava.htm


Organizační část > Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 10.01.15, publikována: 20.12.18