Evakuace osob

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Evakuace osob

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost; přednostně se plánuje pro děti do 15 let, pacienty ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené, doprovod osob výše uvedených.

Evakuační místa

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Sádek

hmtoggle_arrow1Přehled evakuačních míst

 


hmtoggle_arrow1Sádek: Obecní úřad Sádek
hmtoggle_arrow1Sádek: Základní škola a Mateřská škola Sádek

 

Záznamy jsou tříděny podle obce a dále podle názvu evakuačního místa.

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.12.2018
 

Soubor: c_evak_.htm


Organizační část > Evakuace osob

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 18.12.18, publikována: 20.12.18