Srážkoměrné stanice

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Hlásná povodňová služba >

Srážkoměrné stanice

Pozorování a předpověď srážek je vhodné sledovat v povodích menších toků, kde nejsou zřízeny hlásné profily, nebo v oblastech s kratší dobou koncentrace povodně jako informace o možnosti vzniku povodně. Jde zejména o povodí malých toků a horních částí povodí v horských oblastech, kde čas uplynulý mezi příčinnou srážkou a průtokovou odezvou je několik desítek minut až 2 hodiny.

Aktuální data ze srážkoměrných stanic jsou k dispozici na portálu ČHMÚ – hlásná a předpovědní povodňová služba:

Srážkoměrné stanice ČHMÚ

Data dalších stanic jsou na portálu podniků povodí:

Srážkoměrné stanice Povodí Labe, státní podnik

Srážkoměrné stanice Povodí Moravy, s.p.

Srážkoměrné stanice Povodí Odry, státní podnik

Srážkoměrné stanice Povodí Ohře, státní podnik

Srážkoměrné stanice Povodí Vltavy, státní podnik

 

případně dalších provozovatelů registrovaných v POVIS.

 

Aktuální stavy: srážkoměrné stanice, radar, hlásné profily, hlásné profily s předpovědí

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Sádek

hmtoggle_arrow1Přehled srážkoměrů

 


hmtoggle_arrow1Březiny
hmtoggle_arrow1Kamenec u Poličky
hmtoggle_arrow1Lubná
hmtoggle_arrow1Polička
hmtoggle_arrow1Sebranice
hmtoggle_arrow1Srážkoměrná stanice Poříčí u Litomyšle
hmtoggle_arrow1Svratouch

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu stanice. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 7 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.12.2018
 

Soubor: b_hps_srazkomery.htm


Věcná část > Hlásná povodňová služba > Srážkoměrné stanice

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 10.01.15, publikována: 20.12.18