Správci vodních toků

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Úvodní část >

Správci vodních toků

Vodní toky ve správním území obce byly identifikovány průnikem vektorových vrstev správního území obcí a vrstvy DIBAVOD – vodní toky pojmenované. Správci toků byli identifikováni z mapové aplikace ISVS generované dle podkladů Mze ČR.

hmtoggle_arrow1Přehled vodních toků

 


hmtoggle_arrow1Bílý p. (4-15-01-010)
hmtoggle_arrow1Černý p.
hmtoggle_arrow1Korouhevský p.
hmtoggle_arrow1Šibeniční p.
hmtoggle_arrow1Žlebský p.
hmtoggle_arrow1Žlebský p.

 

Tabulka obsahuje údaje k 20.12.2018. Aktuální stav ověřte v databázi POVIS.
 

hmtoggle_arrow1Přehled vodních toků (ISVS)

 


hmtoggle_arrow1Bílý potok: 10100452
hmtoggle_arrow1Černý p.: 10206222
hmtoggle_arrow1Korouhevský p.: 10205819
hmtoggle_arrow1Šibeniční p.: 10186660
hmtoggle_arrow1Žlebský p.: 10186217
hmtoggle_arrow1Žlebský p.: 10205218

 

Tabulka obsahuje údaje k 20.12.2018. Aktuální stav ověřte v databázi POVIS.
 

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.

V rámci integrace správy vodních toků v České republice došlo s účinnosti k 1.1.2011 ke změně v oblasti výkonu správy drobných vodních toků, jejichž správu vykonávala Zemědělská vodohospodářská správa, jako organizační složka státu. Správu těchto drobných vodních toků od 1. 1. 2011 vykonávají státní podniky Povodí a státní podnik Lesy České republiky, podle své územní působnosti. Zemědělská vodohospodářská správa k datu 30. 6. 2012 zanikla.

 

Soubor: Spravci_vodnich_tok.htm


Úvodní část > Správci vodních toků

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 10.01.15, publikována: 20.12.18