Aktualizace povodňového plánu

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Titulní list >

Aktualizace povodňového plánu

Revize povodňového plánu

Dle zákona č.254/2001 Sb., o vodách zpracovatelé každoročně prověřují aktuálnost povodňového plánu, a to zpravidla před obdobím jarního tání. Toto prověření se dokladuje.

Část organizační - dle technické normy vodohospodářské (TNV 752931) pro vypracovávání povodňových plánů, minimálně 1 x ročně ověřit platnost všech údajů v povodňovém plánu, zejména s ohledem na personální obsazení povodňových komisí a telefonních spojení.

Revizi provádí Obecní úřad Řečany nad Labem nebo zpracovatel povodňového plánu a zaznamená ji do následující tabulky. Revize nepodléhá dalšímu schválení.

 

Část věcná - dle technické normy vodohospodářské (TNV 752931) pro vypracovávání povodňových plánů, provádí se při výrazných změnách, s komentářem změn.

Revizi provádí Obecní úřad Řečany nad Labem nebo zpracovatel povodňového plánu a zaznamená ji do následující tabulky.

Revize podléhá souhlasu (vyjádření souladu) s povodňovým plánem vyššího celku.

 

Přehled aktualizací digitální verze - textové části

(přehled aktualizací datové a mapové části je v samostatné tabulce)

verze: 1.0.2

dávková aktualizace tabulek povodňových komisí, subjektů, a objektů povodňového plánu z databáze POVIS ke dni: 17.01.2020

Označení verze:

Datum vydání:

Popis úprav:

Zpracoval

1.0.2

17.01.2020

- aktualizace tabulek PK, subjektů a obejktů PP

- úpravy textové části (věcná a organizační část)

HYDROSOFT Veleslavín , s.r.o.

1.0.1

23.11.2014

Finální verze povodňového plánu

HYDROSOFT Veleslavín , s.r.o.

1.0.0

19.11.2014

Vydání digitálního povodňového plánu k připomínkám

HYDROSOFT Veleslavín , s.r.o.

 

 

Soubor: a_aktualizace.htm


Titulní list > Aktualizace povodňového plánu

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 23.11.14, publikována: 19.02.20