Důležité organizace

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Kontakty >

Důležité organizace

Organizace v databázi povodňového plánu

Organizace vybrané pro povodňový plán (POVIS)

Organizace v povodňovém plánu podle vybraných kategorií

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění organizací.

Státní správa (POVIS)

Veřejná správa (POVIS)

 

Hasičský záchranný sbor (POVIS)

Policie (POVIS)

Vojenská velitelství a úřady (POVIS)

 

Český hydrometeorologický ústav (POVIS)

Podniky povodí (POVIS)

Správci drobných vodních toků a nádrží (POVIS)

Státní plavební správa (POVIS)

Rybářské organizace (POVIS)

 

Zdravotnictví (POVIS)

Česká inspekce životního prostředí (POVIS)

Hygienické stanice (POVIS)

Veterinární správa (POVIS)

Veterinární asanační podniky (POVIS)

 

Ubytování a stravování (POVIS)

Školy a školní jídelny (POVIS)

Správci nemovitostí (POVIS)

 

Rozvodné sítě (POVIS)

Telekomunikace (POVIS)

Správci vodovodů a kanalizací (POVIS)

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic (POVIS)

 

Dopravní služby (POVIS)

Technické služby (POVIS)

Odborné subjekty (POVIS)

 

Zásobování (POVIS)

 

 

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 25
Datum vytvoření výpisu: 17.01.2020
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

hmtoggle_arrow1Přehled vybraných organizací

 


Česká inspekce životního prostředí

hmtoggle_arrow1Oblastní inspektorát ČIŽP Hradec Králové

Český hydrometeorologický ústav

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - pobočka Hradec Králové
hmtoggle_arrow1ČHMÚ Hradec Králové - Regionální předpovědní pracoviště
hmtoggle_arrow1ČHMÚ - Centrální předpovědní pracoviště

Hasičský záchranný sbor

hmtoggle_arrow1HZS Pardubického kraje
hmtoggle_arrow1HZS - územní odbor Pardubice
hmtoggle_arrow1HZS - pobočná stanice Přelouč
hmtoggle_arrow1SDH Řečany nad Labem a Labětín

Hygienické stanice

hmtoggle_arrow1Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Podniky povodí

hmtoggle_arrow1Povodí Labe, státní podnik - vodohospodářský dispečink
hmtoggle_arrow1Povodí Labe, státní podnik - závod Pardubice
hmtoggle_arrow1Povodí Labe, státní podnik - provozní středisko Pardubice

Policie ČR, městská policie

hmtoggle_arrow1Policie ČR - Územní odbor Pardubice
hmtoggle_arrow1Policie ČR - Obvodní oddělení Chvaletice
hmtoggle_arrow1Městská policie Přelouč

Rybářské organizace

hmtoggle_arrow1ČRS MO Řečany nad Labem [5050]

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice)

hmtoggle_arrow1Správa a údržba silnic Pardubického kraje
hmtoggle_arrow1SÚS Pardubického kraje, cestmistrovství Přelouč

Správci drobných vodních toků a nádrží

hmtoggle_arrow1Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Labe, Hradec Králové

Správci vodovodů a kanalizací

hmtoggle_arrow1Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
hmtoggle_arrow1Provozní středisko Přelouč

Veřejná správa

hmtoggle_arrow1Krajský úřad Pardubického kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství

Veterinární správa

hmtoggle_arrow1Krajská veterinární správa - Inspektorát Pardubice

Zdravotnictví

hmtoggle_arrow1Nemocnice Pardubického kraje
hmtoggle_arrow1Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

 

Soubor: kontakty_subj.htm


Kontakty > Důležité organizace

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 19.11.14, publikována: 19.02.20