Vodní díla

  Přílohy 

Vodní díla

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Na území města nejsou vodní díla I.-III. kategorie.

Vodní díla, která mohou ovlivnit povodňovou situaci města:

Souhrnná evidence vodních děl I. - III. kategorie (Ministerstvo zemědělství).

Název vodního díla
ID nádrže
ID a název toku

Povodí III.řádu
Hlg. pořadí

Obec
Katastr

Vlastník

Pomezský rybník
415010100001
Bílý p. 412880000100

Svratka po Svitavu
4-15-01-0100

Pomezí
Pomezí, údaje z KN, POVIS

Město Polička, Palackého nám. 160, Polička 57201

Provozovatel: Rybářské sdružení Vysočina

Správce: Rybářské sdružení Vysočina

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 27.04.2015
 

 

Soubor: p__vd.htm


Přílohy > Vodní díla

 | nahoru |

stránka aktualizována: 12.11.2014, publikována: 27.4.2015