Dokumenty

  Přílohy 

Dokumenty

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

V neveřejné elektronické verzi povodňového plánu jsou k dispozici soubory pro:

tisk Povodňového plánu;
tisk Adresáře povodňového plánu (Povodňové komise, Organizace, Rejstřík osob).

 

Vzory dokumentů pro obec

(ke stažení v neveřejné verzi)

Vyhlášení stavu pohotovosti: 2.SPA
Odvolání stupňů povodňové aktivity: 2.SPA, 3.SPA
 
Výzva k přípravě na evakuaci
Potvrzení o evakuaci občana
Označení evakuovaného objektu / bytu
 
Příkaz k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně
Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi
Osnova zprávy o povodni

 

Dokumenty evidované a uložené v POVIS:
Obecný dokument
Formulář povodňového plánu vlastníka nemovitosti, Obec Pomezí (dPP Pomezí) 31.10.2014
Metodický pokyn MZe k provádění TBD, Ministerstvo zemědělství (dPP HV)
Protierozní opatření - zemědělské metody, VRV a.s. (dPP VRV)
Příručka ochrany proti vodní erozi, Ministerstvo zemědělství (dPP HV)
VH dokument
Soulad dPP Pomezí s PP ORP Polička, MÚ Polička (dPP Pomezí) 17.12.2014
Stanovisko PMO k dPP Pomezí, Povodí Moravy, s.p. (dPP Pomezí) 27.01.2015

 

Aktualizováno z databáze POVIS dne 27.04.2015
 

 

Soubor: p__dokumenty.htm


Přílohy > Dokumenty

 | nahoru |

stránka aktualizována: 12.11.2014, publikována: 27.4.2015