Důležité organizace

  Kontakty 

Důležité organizace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky
Organizace v databázi povodňového plánu

Všechny organizace vybrané pro povodňový plán

Organizace v povodňovém plánu podle vybraných kategorií

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění organizací.

Ministerstva

Veřejná správa: krajské úřady, ORP, obce: Seznam OVM

Veřejná správa

 

Hasičský záchranný sbor

Policie

Vojenská velitelství a úřady

 

Český hydrometeorologický ústav

Podniky povodí

Správci drobných vodních toků a nádrží

Státní plavební správa

Rybářské organizace

 

Zdravotnictví

Česká inspekce životního prostředí

Hygienické stanice

Veterinární správa

Veterinární asanační podniky

 

Ubytování a stravování

Školy a školní jídelny

Správci nemovitostí

 

Rozvodné sítě

Telekomunikace

Správci vodovodů a kanalizací

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

 

Dopravní služby

Technické služby

Odborné subjekty

 

Zásobování

 

 

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 76
Datum vytvoření výpisu: 27.04.2015
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

 

Český hydrometeorologický ústav 

název

telefon

fax

e-mail

ČHMÚ - pobočka Brno
Kroftova 43, 61667 Brno

541421011

541421018

pobocka.brno@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno
Kroftova 43, 61667 Brno

541421022

541421018

eva.soukalova@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno
Kroftova 43, 61667 Brno

541421031

541421019

mojmir.kohut@chmi.cz

ČHMÚ - Regionální přepodvědní pracoviště Brno
Kroftova 43, 61667 Brno

541421072

541421019

munster@chmi.cz

ČHMÚ - pobočka Hradec Králové
Dvorská 410, 50311 Hradec Králové - Svobodné Dvory

495705011

495705001

meteo.okhk@chmi.cz

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Hradec Králové
Dvorská 410, 50311 Hradec Králové

495705011

495705001

meteo.okhk@chmi.cz

Hasičský záchranný sbor tel_150 150 tel_112 112

název

telefon

fax

e-mail

HZS Pardubického kraje
Teplého 1526, 53002 Pardubice

950570011

950570002

hzspak@pak.izscr.cz

HZS - územní odbor Svitavy
Olbrachtova 1802/37, 56802 Svitavy

950575020

950575002

oldrich.jedlicka@pak.izscr.cz

HZS - pobočná stanice Polička
Starohradská 410, 57201 Polička

950577197

 

miroslav.kubik@pak.izscr.cz

Hygienické stanice 

název

telefon

fax

e-mail

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
Klášterní 54, 53002 Pardubice

466531930

466531950

sekretariat@khspce.cz

KHS - Územní pracoviště Svitavy
Milady Horákové 10, 56802 Svitavy

461535045

461530577

 

Odborné subjekty 

název

telefon

fax

e-mail

AGRICOL s.r.o.
T. Novákové 521, 57201

461725742

 

agricol@agricol.cz

Agropodnik Svitavy, a.s.
Střítežská 399, 57201 Polička

461724496

461530560

agropodnik@agp.svi.cz

Čistička semen Pomezí a.s.
Pomezí 233, 56971 Pomezí

461729404

 

 

KOH-I-NOOR PONAS s.r.o.
Starohradská 47, 57201

461723201

461725758

info@ponas.cz

Kytos s.r.o
Kamenec u Poličky 866, 57201 Kamenec u Poličky

461724837

461724082

jkyncl@kytos.cz

Poličské strojírny a.s.
Bořiny 1145, 57201

461751111

461751105

pos@pos.cz

Recycling - kovové odpady a.s.
Střítežská, 57201

461540768

 

recyclingcaslav@seznam.cz

Podniky povodí 

název

telefon

fax

e-mail

Povodí Labe, s.p., podnikové ředitelství
Víta Nejedlého 951/3, 50006 Hradec Králové

495088111

495088452

labe@pla.cz

Povodí Labe, s.p. - závod 2 Pardubice
Kunětická 135, 53009 Pardubice

466686211

466415301

 

Povodí Labe, s.p., závod 2 Pardubice - PS Vysoké Mýto
Vraclavská 169, 56601 Vysoké Mýto

465420426

465420245

 

Povodí Moravy, s.p. - ředitelství podniku
Dřevařská 932/11, 60200 Brno

541637202

541637210

sekretariat@pmo.cz

Povodí Moravy, s.p. - vodohospodářský dispečink
Dřevařská 11, 60200 Brno

541637250

541211403

dispecink@pmo.cz

Povodí Moravy, s.p. - závod Dyje
Husova 760, 67571 Náměšť nad Oslavou

541637602

541211403

sekretariatzd@pmo.cz

Povodí Moravy, s.p. - závod Dyje, provoz Bystřice nad Pernštejnem
K Pernštejnu 626, 59301 Bystřice nad Pernštejnem

566550286

 

provozbystrice@pmo.cz

Policie ČR, městská policie  tel_158 158 tel_112 112 tel_156 156

název

telefon

fax

e-mail

PČR - Obvodní oddělení Polička
Čsl. armády 620, 57201 Polička

974578731

974578738

sy.oop.policka@pcr.cz

Rozvodné sítě 

název

telefon

fax

e-mail

ČEZ - zákaznické služby s.r.o.
Guldenerova 2577/19, 30338 Plzeň

840840840

371102008

 

ČEZ, a.s. - poruchy
Duhová 14442/2, 14053

840850860

 

 

ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/8, 40502 Děčín

840850860

371102008

cez@cez.cz

ČEZ Distribuce, zákaznické centrum
Jeremenkova 1211, 77900 Olomouc

840850860;840840840

 

info@cezdistribuce.cz

RWE
Limuzská 3135/12, 10800 Praha

840113355

 

info@rwe.cz

RWE Energo, s.r.o.
Prosecká 855/68, 19000 Praha

221778211

221778234

info@rwe.cz

RWE GasNet, s.r.o.
Klíšská 940/96, 40001 Ústí nad Labem

475325131

475325130

info@rwe-gasnet.cz

RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1, 65702 Brno

532221111

545578571

info@rwe.cz

RWE Energie, a.s.
Klíšská 940, 40117 Ústí nad Labem

840113355,1239(pohotovost)

 

info@rwe.cz

RWE Transgas, a.s.
Limuzská 3135, 10098 Praha

267971111

 

info@rwe.cz

RWE Transgas, a.s. - pohotovost
Limuzská 3135/12, 10098

1239

 

 

RWE Zákaznické služby, s.r.o.
Plynární, 70272 Ostrava

840113355

 

info@rwe.cz

Rybářské organizace 

název

telefon

fax

e-mail

Rybářské sdružení Vysočina
M. Bureše 812, 57201

603990889

 

fiky@unet.cz

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice) 

název

telefon

fax

e-mail

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 53353 Pardubice

466052711

 

 

SÚS Pardubického kraje, provoz Ústí nad Orlicí
Třebovská 333, 56203 Ústí nad Orlicí

465500700

 

lubos.marek@suspk.cz

SÚS Pardubického kraje, cestmistrovství Polička
Starohradská 392, 57201 Polička

461721965

 

dzspo@suspk.cz

Správci drobných vodních toků a nádrží 

název

telefon

fax

e-mail

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, 50168 Hradec Králové

956999111

495263392

lesycr@lesycr.cz

Lesy ČR, s.p., odbor vodního hospodářství
Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové

495860228

 

hofmeister@lesycr.cz

Lesy ČR, s.p., ST- oblast povodí Dyje
Jezuitská 13, 60200 Brno

956952210

 

ost52@lesycr.cz

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Labe, Hradec Králové
Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové

956953111

495262391

ost53@lesycr.cz

Povodí Moravy, s.p. - závod Dyje
Husova 760, 67571 Náměšť nad Oslavou

541637602

541211403

sekretariatzd@pmo.cz

Správci vodovodů a kanalizací 

název

telefon

fax

e-mail

VHOS, a.s., Moravská Třebová
Nádražní 6, 57102 Moravská Třebová

461357111

461357190

vhos.ct@vhos.cz

Technické služby 

název

telefon

fax

e-mail

Agropodnik Svitavy, a.s.
Střítežská 399, 57201 Polička

461724496

461530560

agropodnik@agp.svi.cz

T.E.S s.r.o.
Jiráskova 977, 57201

461721796

461725895

tes@comacomp.cz

Telekomunikace a poštovní služby 

název

telefon

fax

e-mail

Česká pošta, s. p.
Politických vězňů 227.25, 11000 Praha

221131111

 

info@cpost.cz

O2 Czech Republic, a.s.
Růžová 1238, 68601 Uherské Hradiště

840114114

 

 

O2 Czech Republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu
Za Brumlovkou 266/2, Praha Praha

800222777

271481750

verejnasprava@o2.com

T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 14900 Praha

603601111

603604606

info@t-mobile.cz

Vodafone Czech Republic a.s.
Vinohradská 3217/167, 10000 Praha

800777777

 

pece@vodafone.cz

O2 Czech Republic a.s. - ohlašovna poruch
Za Brumlovkou 266/2, Praha

800184084

 

 

Veřejná správa 

název

telefon

fax

e-mail

Krajský úřad - Pardubický kraj
Komenského nám. 125, 53211 Pardubice

466026111

466611220

posta@pardubickykraj.cz

Městský úřad Polička
Palackého nám. 160/160, 57201 Polička

461723888

461725926

urad@policka-mesto.cz

Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 57201 Polička

461723850

461725926

urad@policka-mesto.cz

Obecní úřad Kamenec u Poličky
Kamenec u Poličky 90, 57201 Kamenec u Poličky

461724517

 

urad@obec-kamenec.cz

Obecní úřad Korouhev
Korouhev 234, 56993 Korouhev

461728128

461728008

obec.korouhev@iol.cz

Obecní úřad Květná
Květná 92, 57201 Květná

461729309

 

obec@kvetna.cz

Obecní úřad Pomezí
č.p. 4, 56971 Pomezí

461729804

461729179

obecpomezi@seznam.cz

Obecní úřad Radiměř
č.p. 170, 56907 Radiměř

461594133

461594133

obec.radimer@iol.cz

Obecní úřad Sádek
č.p. 150, 57201 Sádek

461724225

 

obec.sadek@quick.cz

Obecní úřad Stašov
Stašov 6, 57201 Stašov

461729298

 

ou.stasov@tiscali.cz

Obecní úřad Vendolí
č.p. 103, 56914 Vendolí

461545795

 

obec.vendoli@bezdrat.net

Veterinární asanační podniky 

název

telefon

fax

e-mail

Asanace, s.r.o. Žichlínek
pošta Lanškroun 176, 56331 Žichlínek

465350222

465394229

info@asanace.cz

Veterinární správa 

název

telefon

fax

e-mail

Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj
Husova 1747, 53003 Pardubice

466768670

466263101

kvse@svscr.cz

Krajská veterinární správa - Inspektorát Svitavy
Šmilovského 8, 57001 Litomyšl

461615741

461613997

insp.svitavy.kvse@svscr.cz

Vojenská velitelství a úřady 

název

telefon

fax

e-mail

KVV Pardubice
Hůrka 1100, 53302 Pardubice

973243252-5

973243220

kvv.pardubice@seznam.cz

Zdravotnictví  tel_155 155 tel_112 112

název

telefon

fax

e-mail

Oblastní spolek ČČK Svitavy
Nerudova 21/20, 56802 Svitavy

461532389

461532389

 

Poličská nemocnice s.r.o.
Eimova 294, 57201

461722700

 

nempol@tiscali.cz

Svitavská Nemocnice, a. s.
Kollárova 643/7, 56825 Svitavy

461569111

461569113

nemsy@nemsy.cz

Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích
Kyjevská 44, 53203 Pardubice

466019523

465524328

 

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
Průmyslová 450, 53203 Pardubice

466034107

466034109

zzspak@zzspak.cz

 

Soubor: kontakty_subj.htm


Kontakty > Důležité organizace

 | nahoru |

stránka aktualizována: 12.11.2014, publikována: 27.4.2015