- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

AGRICOL s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Agropodnik Svitavy, a.s.

IconTechnické prostředky
IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

aktualizovat podklady

Asanace, s.r.o. Žichlínek

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

- B -

Bleskové povodně - tabulka

IconOhrožení přívalovými srážkami
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 

Boční panel - legenda

- C -

Česká inspekce životního prostředí

Česká pošta, s. p.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

ČEZ - zákaznické služby s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

ČEZ Distribuce, a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

ČEZ Distribuce, zákaznické centrum

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

ČEZ, a.s. - poruchy

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

ČHMÚ

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

ČHMÚ - pobočka Brno

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

ČHMÚ - pobočka Hradec Králové

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Hradec Králové

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

ČHMÚ - Regionální přepodvědní pracoviště Brno

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Čistička semen Pomezí a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Čistírny odpadních vod (ČOV) - tabulka

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Datový dotaz

IconVyhledávání
IconVyhledávání

Délkové měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Dokumenty (POVIS)

IconDokumenty
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 

Doprava - mapa

Dopravní omezení

IconObjízdné trasy
IconDopravní omezení
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 

Dopravní omezení - objížďky

IconObjízdné trasy
IconDopravní omezení
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

Evakuační místa

IconEvakuační místa
IconEvakuační místa
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily
IconPodle hlásných profilů
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 27.04.2015 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 27.04.2015 

- G -

Grafické vyhledávání

IconVyhledávání
IconVyhledávání

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - aktuální stav

IconAktuální stavy hlásných profilů
IconČHMÚ, POVIS: generováno 27.04.2015 

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily
IconPodle hlásných profilů
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 27.04.2015 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 27.04.2015 

Hygienické stanice

HZS - pobočná stanice Polička

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

HZS - územní odbor Svitavy

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

HZS Pardubického kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

- I -

informace - telefon

Informační lišta

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

- K -

Kamenec u Poličky - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 27.04.2015 
IconPOVIS pk: generováno 27.04.2015 

katastrální území v ORP

Kategorie organizací

KHS - Územní pracoviště Svitavy

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Klasická legenda

KOH-I-NOOR PONAS s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Korouhev - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 27.04.2015 
IconPOVIS pk: generováno 27.04.2015 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Krajská povodňová komise Pardubického kraje - pk 

IconPovodňové orgány
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 27.04.2015 

Krajská veterinární správa - Inspektorát Svitavy

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Krajský úřad - Pardubický kraj

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 

Křížový dotaz

IconVyhledávání
IconVyhledávání

Kvalita

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Květná - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 27.04.2015 
IconPOVIS pk: generováno 27.04.2015 

KVV Pardubice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Kytos s.r.o

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

- L -

Legenda

Lesy České republiky, s.p.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Lesy ČR, s.p., odbor vodního hospodářství

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Lesy ČR, s.p., ST- oblast povodí Dyje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Labe, Hradec Králové

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

- M -

Mapa

Měření vzdáleností

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Město Polička - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 27.04.2015 
IconPOVIS pk: generováno 27.04.2015 

Městský úřad Polička

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Městys Svojanov - pk 

Metodické pokyny

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 

- N -

Náhledová mapka

Nařízení vlády

Následující výřez

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Nebezpečné objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 

Neprůjezdné komunikace

IconObjízdné trasy
IconDopravní omezení
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 

Normy

Num[-]

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Num[+]

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

- O -

O2 Czech Republic a.s. - ohlašovna poruch

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

O2 Czech Republic, a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

O2 Czech Republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Obec Oldřiš - pk 

Obec Pomezí - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 27.04.2015 
IconPOVIS pk: generováno 27.04.2015 

Obec Pustá Rybná - pk 

Obec Široký Důl - pk 

Obec Telecí - pk 

Obec Trpín - pk 

Obecní úřad Kamenec u Poličky

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Obecní úřad Korouhev

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Obecní úřad Květná

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Obecní úřad Pomezí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Obecní úřad Radiměř

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Obecní úřad Sádek

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Obecní úřad Stašov

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Obecní úřad Vendolí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Objekty dPP - mapa

Objížďky

IconObjízdné trasy
IconDopravní omezení
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 

Oblastní spolek ČČK Svitavy

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconOhrožené objekty
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 

Ohrožující objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Polička - pk 

IconPovodňové orgány
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 27.04.2015 

ORP Svitavy - pk 

Ovládací lišta

Ovládací prvky prohlížeče map

- P -

PČR - Obvodní oddělení Polička

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

PK Březiny - pk 

počet obyvatel obcí ORP

Podniky povodí

Policie

Poličská nemocnice s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Poličské strojírny a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

Posunout zobrazenou oblast

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

použité zkratky

Povodí Labe, s.p. - závod 2 Pardubice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Povodí Labe, s.p., podnikové ředitelství

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Povodí Labe, s.p., závod 2 Pardubice - PS Vysoké Mýto

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Povodí Moravy, s.p. - ředitelství podniku

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Povodí Moravy, s.p. - vodohospodářský dispečink

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Povodí Moravy, s.p. - závod Dyje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Povodí Moravy, s.p. - závod Dyje, provoz Bystřice nad Pernštejnem

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Povodňová komise - pk 

Povodňová komise města Bystré - pk 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

IconPovodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)
IconPovodňové plány vlastníků nemovitostí
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 

Protipovodňová opatření - mapa

protipovodňová opatření - tabulka

IconProtipovodňová opatření
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 

Předchozí výřez

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Předmět editoru dat

Předpisy

Přívalové povodně - tabulka

IconOhrožení přívalovými srážkami
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 

Pustá Kamenice - pk 

- R -

Radiměř - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 27.04.2015 

Reader

Recycling - kovové odpady a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Rozvodné sítě

RWE

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

RWE Distribuční služby, s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

RWE Energie, a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

RWE Energo, s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

RWE GasNet, s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

RWE Transgas, a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

RWE Transgas, a.s. - pohotovost

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

RWE Zákaznické služby, s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Rybářské organizace

Rybářské sdružení Vysočina

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

- S -

Sádek - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 27.04.2015 
IconPOVIS pk: generováno 27.04.2015 

schválení PP

Skrytí jednotlivých témat mapy

IconLegenda
IconLegenda

Soubor map

souhrnná zpráva po povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily
IconPodle hlásných profilů
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 27.04.2015 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 27.04.2015 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodních toků - tabulka

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - aktuální stavy

IconAktuální stavy srážkoměrů
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměry
IconPodle dešťových srážek
IconSrážkoměrné stanice
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 

stanovisko správce povodí

Stašov - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 27.04.2015 
IconPOVIS pk: generováno 27.04.2015 

Státní plavební správa

Stromová legenda

SÚS Pardubického kraje, cestmistrovství Polička

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

SÚS Pardubického kraje, provoz Ústí nad Orlicí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Svitavská Nemocnice, a. s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Školy a školní jídelny

- T -

T.E.S s.r.o.

IconTechnické prostředky
IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Technické služby

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

T-Mobile Czech Republic a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Typy datových dotazů

IconTypy datových dotazů
IconTypy datových dotazů 

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

Ukládat souřadnice do schránky

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Uložit obrázek mapy

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Upozornění

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Ústřední povodňová komise - pk 

IconPovodňové orgány
IconPOVIS pk: generováno 27.04.2015 

Uživatelská mapa

- V -

Vendolí - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 27.04.2015 

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

VHOS, a.s., Moravská Třebová

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Vkládání a rušení uživatelských témat

IconLegenda
IconLegenda

Vodafone Czech Republic a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Vodní díla - tabulka

IconVodní díla I. - III. kategorie
IconDalší vodní díla
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 

Vodní toky - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (Dibavod)
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (ISVS)
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 

Vojenská velitelství a úřady

Volba tématu pro výběr

IconLegenda
IconLegenda

Výběr objektů databázovým dot

Výběr objektů databázovým dotazem

Výběr objektů lomenou čarou

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Výběr objektů v okolí zvoleného bodu

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Výběr objektů z více vrstev

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconZáplavová území
IconZáplavová (zátopová) území
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 

Vyhlášky

Významné vodní toky - tabulka

- Z -

Zachovat výřez pro další mapu

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Základní mapa

Zákony

Zakreslování anotací

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Záložky

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconZáplavová území
IconZáplavová (zátopová) území
IconPOVIS: generováno 27.04.2015 

Zásobování

Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 27.04.2015
Iconpk: generováno 27.04.2015

Zdravotnictví

zkratky

Změna nastavení tématické mapy

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zmenšit měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazení jednotlivých témat mapy

IconLegenda
IconLegenda

Zobrazit celou mapu

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazit legendu mapy

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazit přehledku

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazit vybrané objekty

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zvětšit měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče