Vodní díla

  Přílohy 

Vodní díla

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky
Vodní díla I. - III. kategorie

na území obce nejsou evidována žádná vodní díla I.- III. kategorie

Vodní díla IV. kategorie

Název vodního díla
ID nádrže
ID a název toku

Povodí III.řádu
Hlg. pořadí

Obec
Katastr

Vlastník

požární nádrž 1
415010140002
 

Svratka po Svitavu
4-15-01-0140

Kamenec u Poličky
Kamenec u Poličky, údaje z KN, POVIS

Obec Kamenec u Poličky

Provozovatel: Obec Kamenec u Poličky 461724517

požární nádrž 2
415020210005
 

Svitava
4-15-02-0210

Kamenec u Poličky
Kamenec u Poličky, údaje z KN, POVIS

Obec Kamenec u Poličky

Provozovatel: Obec Kamenec u Poličky 461724517

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 09.05.2013

 

Soubor: p--vodni_dila.htm


Přílohy > Vodní díla

 | nahoru |

19.02.2013, publikována: 5.5.2013