Místa omezující odtokové poměry

  Přílohy 

Místa omezující odtokové poměry

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Kritickými místy omezujícími odtokové poměry na tocích jsou veškeré příčné stavby - přemostění, jezy apod., kde může při zvýšených průtocích docházet k zadržování splaví a ledové tříště nebo ker, a také úseky, kde parametry koryta nedokáží provést zvýšené průtoky a dochází k vylití ještě v době, kdy na ostatních úsecích nehrozí nebezpečí vybřežení toku.

Výpis údajů z databáze POVIS pro území obce: Kamenec u Poličky

 

tok

místo

ORP

obec

poloha na toku
[ř.km]

Bílý p.

most u čp. 120

Polička

Kamenec u Poličky

8,03 - 8,03

Bílý p.

lávka 3

Polička

Kamenec u Poličky

7,75 - 7,75

Bílý p.

lávka 2

Polička

Kamenec u Poličky

7,48 - 7,48

Bílý p.

lávka 1

Polička

Kamenec u Poličky

7,37 - 7,37

Bílý p.

most u čp. 90

Polička

Kamenec u Poličky

7,18 - 7,18

Bílý p.

most u čp. 58

Polička

Kamenec u Poličky

6,34 - 6,34

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 6 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 16.11.2012

 

 

Soubor: p--moop.htm


Přílohy > Místa omezující odtokové poměry

 | nahoru |

19.02.2013, publikována: 5.5.2013