Důležité organizace

  Kontakty 

Důležité organizace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky
Organizace v databázi povodňového plánu

Všechny organizace vybrané pro povodňový plán

Organizace v povodňovém plánu podle vybraných kategorií

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění organizací.

Ministerstva

Veřejná správa: krajské úřady, ORP, obce: Seznam OVM

Veřejná správa

 

Hasičský záchranný sbor

Policie

Vojenská velitelství a úřady

 

Český hydrometeorologický ústav

Podniky povodí

Správci drobných vodních toků a nádrží

Státní plavební správa

Rybářské organizace

 

Zdravotnictví

Česká inspekce životního prostředí

Hygienické stanice

Veterinární správa

Veterinární asanační podniky

 

Ubytování a stravování

Školy a školní jídelny

Správci nemovitostí

 

Rozvodné sítě

Telekomunikace

Správci vodovodů a kanalizací

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

 

Dopravní služby

Technické služby

Odborné subjekty

 

Zásobování

 

 

 

 

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 50
Datum vytvoření výpisu: 05.12.2012
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

 

Český hydrometeorologický ústav 

název

telefon

fax

ČHMU - pobočka Brno
Kroftova čp. 43, 61667 Brno

541 421 011

541 421 018

Regionální přepodvědní pracoviště Brno
Kroftova čp. 43, 61667

541 421 072

541 421 018

ČHMU - pobočka Hradec Králové
Dvorská čp. 410, 50311 Hradec Králové - Svobodné Dvory

495 705 011

495 705 001

ČHMÚ pobočka Ostrava
K Myslivně 3, čp. 2182, 70800 Ostrava

596 900 259,724178574

596 910 284

Hasičský záchranný sbor tel_150 150 tel_112 112

název

telefon

fax

HZS Pardubického kraje
Teplého čp. 1526, 53002 Pardubice

950 570 011

950 570 002

HZS - územní odbor Svitavy
Olbrachtova 37, čp. 1802, 56802 Svitavy

950 575 020

950 575 002

HZS - centrální stanice Svitavy
1802 568 02, čp. 37, Svitavy

461 555 222

461 555 444

HZS - pobočná stanice Polička
Starohradská čp. 410, 57201 Polička

950 577 197

 

SDH Kamenec u Poličky
Kamenec u Poličky čp. 129, 57201 Kamenec u Poličky

461 724 517

 

Hygienické stanice 

název

telefon

fax

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
Klášterní 54, 53002 Pardubice

466 531 930

466 531 950

KHS - Územní pracoviště Svitavy
Milady Horákové 10, 56802 Svitavy

461 535 045

461 530 577

Ministerstva 

název

telefon

fax

Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3, čp. 936, Praha 7

974 811 111

974 833 582

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, čp. 1442, 10010 Praha 10

267 121 111

267 310 308

Odborné subjekty 

název

telefon

fax

Čistička semen Pomezí a.s.
Pomezí čp. 233, 56971 Pomezí

461 729 404

 

Dřevozávod Pražan s.r.o.
T. Novákové čp. 315, 57217 Polička

461 722 173

461 722 195

I. AGRO Oldřiš a.s.
čp. 236, 56982

461 747 152

461 747 152

Kytos s.r.o
Kamenec u Poličky čp. 866, 57201 Kamenec u Poličky

461 724 837

461 724 082

M i P spol. s r.o.
Velká nad Veličkou čp. 29, 57201 Velká nad Veličkou

461 724 240

 

Skanska DS a. s. - Direkce Čechy východ
Průmyslová čp. 493, 53003 Pardubice

466 009 711

466 009 712

Zlatovánek spol. s.r.o
Mánesova čp. 685, 57201 Polička

461 724 200

461 723 037

Podniky povodí 

název

telefon

fax

Povodí Labe, státní podnik, podnikové ředitelství
Víta Nejedlého 3, čp. 951, 50003 Hradec Králové

495 088 111

495 411 452,495088682

Povodí Labe, s.p. -  vodohospodářský dispečink
Víta Nejedlého čp. 951, 50003 Hradec Králové

495 088 720,495088730

495 088 733

Povodí Moravy, státní podnik
Dřevařská 11, 60175 Brno

541 637 111

541 211 403

Povodí Moravy, s.p. - Oblastní vodohospodářský dispečink
Dřevařská čp. 11, 60175 Brno

541 211 737

 

Povodí Moravy, s.p. - ředitelství podniku
Dřevařská 11, 60175 Brno

541 637 202

541 637 210

Povodí Moravy, s.p. - závod Dyje
Dřevařská 11, 60175 Brno

541 211 826

541 211 404

Povodí Moravy, s.p. - závod Dyje, provoz Bystřice nad Pernštejnem
K Pernštejnu čp. 626, 59301 Bystřice nad Pernštejnem

566 550 286

 

Policie ČR, městská policie  tel_158 158 tel_112 112

název

telefon

fax

Policejní prezidium České republiky
Strojnická 27, čp. 935, 17089 Praha 7

974 811 111

 

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Na spravedlnosti čp. 2516, 53048 Pardubice

974 566 111

974 561 228

Policie ČR, Územní odbory Svitavy
Purkyňova 2, čp. 1907, 56802 Svitavy

974 578 111

 

PČR - Obvodní oddělení Polička
Wolkerova čp. 620, 57201 Polička

974 578 731

974 578 738

Rozvodné sítě 

název

telefon

fax

ČEZ - zákaznické služby s.r.o.
Guldenerova 19, čp. 2577, 30338 Plzeň

840 840 840

371 102 008

ČEZ Distribuce a.s. - Hradec Králové
Riegrovo náměstí 3, čp. 1493, 50002 Hradec Králové

840 840 840,492150000

 

ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 8, čp. 874, 40502 Děčín

840 850 860

371 102 008

VČP - Regionální centrum Pardubice
Dělnická čp. 392, Pardubice

466 670 729

466 670 734

Východočeská energetika a. s., Hradec Králové
Pražského povstání čp. 543, 54102 Trutnov

499 826 111

499 826 598

Rybářské organizace 

název

telefon

fax

Český rybářský svaz, o.s.
Nad Olšinami 31, čp. 282, 10000 Praha

274 811 751

274 811 754

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice) 

název

telefon

fax

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, čp. 2023, 14000 Praha

284 009 111

284 009 111

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice čp. 98, 53353 Pardubice

466 052 711

 

SÚS Pardubického kraje, cestmistrovství Polička
Starohradská čp. 392, 57201 Polička

461 721 965

 

Správci drobných vodních toků a nádrží 

název

telefon

fax

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Dyje, Brno
Jezuitská 13, čp. 14, 60200 Brno

542 513 231

545 215 063

Povodí Labe, s.p.
Víta Nejedlého 8, čp. 951, 50003 Hradec Králové

495 088 111

495 407 452

Správci vodovodů a kanalizací 

název

telefon

fax

VHOS, a.s., Moravská Třebová
Nádražní 6, 57102 Moravská Třebová

461 357 111

461 357 190

Veřejná správa 

název

telefon

fax

Městský úřad Polička
Palackého nám. 160, 57201 Polička

461 723 888

461 725 926

Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 57201 Polička

461 723 850

461 725 926

Obecní úřad Kamenec u Poličky
čp. 90, 57201 Kamenec u Poličky

461 724 517

 

Veterinární správa 

název

telefon

fax

Státní veterinární správa ČR
Slezská 7, čp. 100, 12000 Praha

227 010 142

 

Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj
Husova čp. 1747, 53003 Pardubice

466 768 670

466 263 101

Zdravotnictví  tel_155 155 tel_112 112

název

telefon

fax

Litomyšlská nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně čp. 652, 57014 Litomyšl

461 655 111

461 612 459

Svitavská Nemocnice, a. s.
Kollárova 7, čp. 643, 56825 Svitavy

461 569 111

461 569 113

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
Průmyslová čp. 450, 53203 Pardubice

466 034 107

466 034 109

 

Soubor: kontakty-subj_2.htm


Kontakty > Důležité organizace

 | nahoru |

19.02.2013, publikována: 5.5.2013