- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Bleskové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená bleskovou povodní
IconPOVIS: generováno 16.11.2012 

Boční panel - legenda

- C -

Český rybářský svaz, o.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

ČEZ - zákaznické služby s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

ČEZ Distribuce a.s. - Hradec Králové

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

ČEZ Distribuce, a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

ČHMU - pobočka Brno

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

ČHMU - pobočka Hradec Králové

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

ČHMÚ pobočka Ostrava

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Čistička semen Pomezí a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Datový dotaz

IconVyhledávání
IconVyhledávání

Délkové měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

demografické údaje

Dokumentace a vyhodnocení povodní

Doprava - mapa

Dopravní prostředky a mechanizmy

Druhý stupeň povodňové aktivity

IconDruhý stupeň povodňové aktivity – STAV POHOTOVOSTI
IconDruhý stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti

Dřevozávod Pražan s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Důležité organizace

Důležité organizace - mapa

- E -

Evakuační místa

IconEvakuační střediska
IconPOVIS: generováno 16.11.2012 

Evidenční listy hlásných profilů

IconVymezení směrodatných limitů, stupňů povodňové aktivity
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 09.05.2013 

- G -

Grafické vyhledávání

IconVyhledávání
IconVyhledávání

- H -

hlásné povodňové služby

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconVymezení směrodatných limitů, stupňů povodňové aktivity
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 09.05.2013 

hlídkové služby

Hygienická a zdravotní péče

HZS - centrální stanice Svitavy

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

HZS - pobočná stanice Polička

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

HZS - územní odbor Svitavy

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

HZS Pardubického kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

- I -

I. AGRO Oldřiš a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

informace - telefon

Informační lišta

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

- K -

KHS - Územní pracoviště Svitavy

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Klasická legenda

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

IconNadřízené povodňové komise
IconNadřízené povodňové komise
IconNadřízené povodňové komise

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Krajská povodňová komise Moravskoslezského kraje - pk

Krajská povodňová komise Olomouckého Kraje - pk

Krajská povodňová komise Pardubického kraje - pk

IconNadřízené povodňové komise
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 04.11.2012 

Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
IconPOVIS: generováno 16.11.2012 

Křížový dotaz

IconVyhledávání
IconVyhledávání

Kvalita

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Kytos s.r.o

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

- L -

Legenda

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Dyje, Brno

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Litomyšlská nemocnice, a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

- M -

M i P spol. s r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Mapa

Materiál pro záchranné a zabezpečovací práce

materiální zabezpečení

mechanizmy

Měření vzdáleností

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Městský úřad Polička

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Metodické pokyny

Ministerstvo vnitra

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Ministerstvo životního prostředí

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconPOVIS: generováno 16.11.2012 

Místní informační systém - mapa

- N -

Náhledová mapka

Nařízení vlády

Následující výřez

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Nebezpečné objekty - tabulka

Normy

Num[-]

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Num[+]

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

- O -

Obecní úřad Kamenec u Poličky

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Objekty dPP - mapa

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconOhrožené objekty
IconPOVIS: generováno 15.12.2012 

Ohrožující objekty - tabulka

Organizace povodňové ochrany

Organizační činnost po povodni

ORP Polička - pk

IconNadřízené povodňové komise
IconSpolupráce s povodňovými komisemi sousedních obcí a povodňovou komisí ČEZ Distribuce
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 04.11.2012 

Ovládací lišta

Ovládací prvky prohlížeče map

- P -

PČR - Obvodní oddělení Polička

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Policejní prezidium České republiky

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Policie ČR, Územní odbory Svitavy

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

Posunout zobrazenou oblast

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

použité zkratky

Povodí Labe, s.p.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Povodí Labe, s.p. -  vodohospodářský dispečink

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Povodí Labe, státní podnik, podnikové ředitelství

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Povodí Moravy, s.p. - Oblastní vodohospodářský dispečink

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Povodí Moravy, s.p. - ředitelství podniku

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Povodí Moravy, s.p. - závod Dyje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Povodí Moravy, s.p. - závod Dyje, provoz Bystřice nad Pernštejnem

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Povodí Moravy, státní podnik

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

povodňová kniha - vzor

IconEvakuace obyvatelstva
IconPovodňová kniha

Povodňová komise Kamenec u Poličky - pk

IconPovodňové komise
IconPovodňové komise okolních obcí
IconPříprava hlásné povodňové služby
IconZřízení hlídkové služby
IconSpolupráce s povodňovými komisemi sousedních obcí a povodňovou komisí ČEZ Distribuce
IconPovodňové komise
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 04.11.2012 
IconPOVIS pk: generováno 08.11.2012 

Povodňová komise obce

povodňová komise obce Korouhev - pk

IconPovodňové komise okolních obcí
IconSpolupráce s povodňovými komisemi sousedních obcí a povodňovou komisí ČEZ Distribuce
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 08.11.2012 

povodňová komise obce Sádek - pk

IconPovodňové komise okolních obcí
IconSpolupráce s povodňovými komisemi sousedních obcí a povodňovou komisí ČEZ Distribuce
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 08.11.2012 

Povodňové orgány

Povodňové orgány obce a jejich povinnosti

Povodňové plány vlaszníků nemovitostí - souhrn

IconPovodňové plány vlastníků nemovitostí
IconPOVIS: generováno 22.11.2012 

Povodňové prohlídky

PPVN - mapa

Protipovodňová opatření - mapa

První stupeň povodňové aktivity

IconPrvní stupeň povodňové aktivity – STAV BDĚLOSTI
IconPrvní stupeň povodňové aktivity – stav bdělosti

Předchozí výřez

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Předmět editoru dat

Předpisy

předpovědní povodňové služby

Příprava účastníků povodňové ochrany

Příslušný vodoprávní úřad

Přívalové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená bleskovou povodní
IconPOVIS: generováno 16.11.2012 

- R -

Reader

Regionální přepodvědní pracoviště Brno

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

revize

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Řízení ochrany před povodněmi

- S -

SDH Kamenec u Poličky

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Skanska DS a. s. - Direkce Čechy východ

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Skrytí jednotlivých témat mapy

IconLegenda
IconLegenda

Soubor map

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconVymezení směrodatných limitů, stupňů povodňové aktivity
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 09.05.2013 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Správci vodních toků

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměrné stanice
IconPOVIS: generováno 19.02.2013 

Stanovení záplavového území

Státní veterinární správa ČR

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

stav bdělosti

IconPrvní stupeň povodňové aktivity – STAV BDĚLOSTI
IconPrvní stupeň povodňové aktivity – stav bdělosti

stav ohrožení

IconTřetí stupeň povodňové aktivity – STAV OHROŽENÍ
IconTřetí stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení

stav pohotovosti

IconDruhý stupeň povodňové aktivity – STAV POHOTOVOSTI
IconDruhý stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti

Stromová legenda

Stručný popis vodních toků

Struktura řízení

SÚS Pardubického kraje, cestmistrovství Polička

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Svitavská Nemocnice, a. s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

- T -

Technické a materiální zabezpečení

tiráž

tísňová volání

Třetí stupeň povodňové aktivity

IconTřetí stupeň povodňové aktivity – STAV OHROŽENÍ
IconTřetí stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení

Typy datových dotazů

IconTypy datových dotazů
IconTypy datových dotazů 

- U -

ukázky dPP

Ukládat souřadnice do schránky

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Uložit obrázek mapy

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Upozornění

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Ústřední povodňová komise - pk

IconNadřízené povodňové komise
IconNadřízené povodňové komise
Icon_pk-upk

Uživatelská mapa

- V -

VČP - Regionální centrum Pardubice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

VHOS, a.s., Moravská Třebová

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Vkládání a rušení uživatelských témat

IconLegenda
IconLegenda

Vodní díla - tabulka

IconVodní díla
IconPOVIS: generováno 09.05.2013 

Vodní toky

Vodní toky - tabulka

IconVodní toky
IconVodní toky
IconPOVIS: generováno 04.11.2012 

Vodní toky a díla - mapa

Volba tématu pro výběr

IconLegenda
IconLegenda

Všeobecné údaje

Výběr objektů databázovým dot

Výběr objektů databázovým dotazem

Výběr objektů lomenou čarou

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Výběr objektů v okolí zvoleného bodu

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Výběr objektů z více vrstev

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Vyhlášky

vyhodnocení povodní

Východočeská energetika a. s., Hradec Králové

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

- Z -

zabezpečovací a záchranné práce

zabezpečovací práce

Zachovat výřez pro další mapu

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

záchranné práce

Zajištění pracovních sil

Základní mapa

Zákony

Zakreslování anotací

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Záložky

Záplavová území - mapa

zdravotní péče

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

zkratky

Zlatovánek spol. s.r.o

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 05.12.2012

Změna nastavení tématické mapy

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zmenšit měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazení jednotlivých témat mapy

IconLegenda
IconLegenda

Zobrazit celou mapu

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazit legendu mapy

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazit přehledku

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zobrazit vybrané objekty

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče

Zpracování povodňových plánů

zpracovatel

Zvětšit měřítko

IconOvládací prvky prohlížeče
IconOvládací prvky prohlížeče