Titulní list

   

Titulní list

Return to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Banner OPZP_Fond soudrznosti_CMYK

povodňový plán obce Kamenec u Poličky

Obec s rozšířenou působností:

Polička

Kraj:

Pardubický

Příslušný vodoprávní úřad:

Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí

Potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění vydal:

Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí

Podpis: Ing. Marta Mastná

Dne: 09.01.2013, č.j. MP/21972/2012/OÚPRaŽP/RO

 

Schválení povodňového plánu obce:

Podpis: Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí

Dne: 27.04.2011, č.j. MP/07222/2011/OÚPRaŽP/R6

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Datum aktualizace textové části a příloh je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 5.5.2013

 

 

Soubor: a-titulni_list.htm


 | nahoru |

19.02.2013, publikována: 5.5.2013